اهداف و لزوم تشکیل رشته مهندسی پزشکی

اهداف و لزوم تشکیل رشته مهندسی پزشکی

اهداف و لزوم تشکیل رشته مهندسی پزشکی

 از اهداف اصلی تأسیس این رشته می توان به تربیت نیروی انسانی به منظور دستیابی به کیفیت مقبول و نتیجه مورد انتظار در علم مهندسی پزشکی جهت مشارکت و اهتمام در امر آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهینه بهداشتی و درمانی براساس استانداردهای تدوین شده و نیاز جامعه اشاره نمود. در این راستا به طور اجمالی و کلی انتظارات ذیل از یک دانش آموخته رشته مهندسی پزشکی انتظار می رود.

 • ارتقاء دانش مهندسی پزشکی و کسب علوم پیشرفته و فن آوری های جدید در این رشته از طریق فعالیتهای  پژوهشی و تحقیقاتی.
 • مشارکت فعال و موثر در امر آموزش و بکارگیری اصول صحیح نگهداری تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و بهداشتی.
 • اجرا و نظارت بر فعالیتها و برنامه های کیفی خصوصاً در زمینه تجهیزات پزشکی و استفاده بهینه از آنها.
 • اجرا و نظارت بر انجام برنامه های حفاظتی کارکنان و بیماران و افراد عادی جامعه در مقابل پرتوها.
 • اجرا و نظارت بر انجام برنامه های بهداشت ایمنی در سطح مراکز درمانی و جامعه.
 • اجرا و نظارت و بهینه سازی روشهای تشخیصی و درمانی.
 • مشارکت در ارتقاء استانداردهای مرتبط به منظور بالا بردن سطح کیفی خدمات و سلامت جامعه.

 

 1. رسالت برنامه­های آموزشی
 • تربیت نیروی انسانی متخصص از طریق دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی به منظور کسب قابلیتهای ضروری در حوزه های مربوطه برای تصدی حرفه های شغلی تخصصی.
 • توسعه آموزش تخصصی مهندسی پزشکی متناسب و هماهنگ با نیازهای مراکز آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، تشخیصی و درمانی در سطح مطلوب، مقبول و مورد انتظار.
 • گسترش دانش مهندسی پزشکی در علوم وابسته و بهبود مراقبتهای بهداشتی و روشهای تشخیصی و درمانی در پزشکی.
 • افزایش کارایی و کاهش هزینه های ناشی از  تعمیرات و نگهداری تجهیزات پزشکی از طریق بکارگیری روشهای پیشگیرانه.

 

 

 

 1.  اهداف برنامه های آموزشی

دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد بایستی دارای توانمندیهای زیر باشد:

 • مبانی فیزیولوژی و آناتومی انسان را توضیح دهد.
 • اصول فیزیکی و روشهای بهره برداری از دستگاههای پرتو پزشکی را بیان کند.
 • اصول تعمیر و نگهداری، کالیبراسیون، تنظیم صحیح و کنترل کیفی دستگاههای پزشکی را اجرا کند.
 • آگاهی لازم نسبت به اصول طراحی و ساخت بهینه وسایل حفاظتی و کمک تشخیصی و درمانی داشته باشد.
 • آثار بیولوژیک پرتوها و راههای حفاظت در برابر  خطرات ناشی از آن را بداند.
 • مشارکت فعال در طراحی روش های صحیح درمان و نظارت بر اجرای بهینه  آن داشته باشد.
 • مشارکت فعال در اجرای پروژه های تحقیقاتی مهندسی پزشکی داشته باشد.
 • مشارکت فعال در انتخاب و بکارگیری روشهای بهینه تشخیصی و درمانی پزشکی در بخشهای مرتبط داشته باشد.

 


نظرات

نظر دهید...