برای ارتباط با پل دانشجویان مهندسی پزشکی میتوانید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید.

تهران-میدان نوبنياد -خ شهید لنگری

09911883797 - 09109528362

فرم تماس با ما