درباره ما

هدف پل دانشجو

 پل دانشجو فعالیت خود را به عنوان مرجعی برای دانشجویان مهندسی پزشکی با تجهیزات پزشکی بیمارستانی از سال 98 شروع کرده است به عنوان اصلی ترین مرجع گفت و گو میان دانشجو با مهندسین تجهیزات پزشکی و اصلی ترین مقالات در عرصه ی جدیدترین دستگاه های پزشکی مطرح ساخته است.پل دانشجو رسانه ای مورد استفاده برای قشر دانشجوی مهندسی پزشکی و نیز مهندسان تجهیزات پزشکی به منظور سطح آگاهی بیشتر از تجهیزات پزشکی فراهم آورده است،در این سایت شما میتوانید بی نظیرترین مقالات  در رابطه با تجهیزات پزشکی مورد علاقه ی خود را دنبال کنید.

رزومه و سوابق آموزشی اعضا:

 

   استاد راهنما  : مهندس گیلبرت لازار


  مدیر وبسایت  : مهندس علی الهی منش


  مدیر وبسایت : مهندس مائده سادات خراسانی