دستگاه نورومانیتورینگ

در تمام جراحی های دنیا اعمال جراحی ستون فقرات را با کمک دستگاهی انجام می دهند که عملکرد نخاع را در حین جراحی مانیتور کرده تا قابل رؤیت برای جراح باشد. هرگاه فشاری اضافه بر روی نخاع وارد شود یا شروع آسیب دیدگی به نخاع برسد وضعیت بر روی دستگاه قابل مشاهده است. این دستگاه نرو مانیتورینگ (nerve monitoring) نام دارد که تاکنون در ایران  برای جراحی های ستون فقرات استفاده نمی شده است . برای اولین بار توسط مؤسسه زنجیره امید تهیه و در بیمارستان سینا در تاریخ ۹۱/۰۹/۱۴ نصب می گردد. لازم به یادآوری است در سال گذشته نمونه ای از این دستگاه ( ۴ کاناله ) توسط موسسه زنجیره امید به صورت امانت از شرکت مربوطه تهیه و جهت انجام اعمال جراحی در  بیمارستان سینا مورد استفاده قرار گرفت .

 

پایش دقیق سیستم عصبی حین اعمال جراحی اصلاحی ستون فقرات همواره یکی از دغدغه های اصلی این نوع اعمال جراحی بوده است. هنگامی که اعمال جراحی اصلاحی اسکولیوز (انحراف ستون فقرات ) انجام می شود احتمال آسیب عصبی نخاع وجود دارد و یکی از نگرانی های اصلی تیم جراحی که ممکن است نتایج این نوع اعمال جراحی را زیر سوال ببرد، همین عارضه است.

برای بررسی وضعیت عصبی بیماران حین عمل جراحی اسکولیوز و اطمینان از درگیر نشدن اعصاب ، پزشکان باید بیمار را حین جراحی بهوش آورده  تا از سلامت نخاع و کنترل بیمار بر اعضای خویش مطمئن شوند که البته در این زمینه به بیمار قبل از عمل آموزشهای لازم داده می شود. با وجود دستگاه مانیتورینگ راه عصبی ، این کنترل بر وضعیت اعصاب توسط تیم جراحی صورت می گیرد .

 این دستگاه بعد از نصب در هفته آینده توسط پرفسور کیوان مزدا ( پزشک داوطلب موسسه زنجیره امید ) برای جراحی ۱۱ بیمار محروم که دچار عارضه اسکولیوز (انحراف شدید ستون فقرات) هستند مورد استفاده قرار خواهد گرفت  و  دکتر مسری زادا (پزشک نورولوژیست از کشور فرانسه) نحوه استفاده از این دستگاه را به پزشکان ایرانی در بیمارستان سینا آموزش خواهند داد.